Reaching Out có lối bài trí đặc trưng theo kiểu nhà Việt cổ, với sập gụ, bát đĩa đều mang đẫm hơi thở của một thời xa xưa

Reaching Out có lối bài trí đặc trưng theo kiểu nhà Việt cổ, với sập gụ, bát đĩa đều mang đẫm hơi thở của một thời xa xưa

Reaching Out có lối bài trí đặc trưng theo kiểu nhà Việt cổ, với sập gụ, bát đĩa đều mang đẫm hơi thở của một thời xa xưa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *