Sông Hoài chạy giữa lòng khu phố cổ nhìn sang đôi bên bờ là đường Bạch Đằng với những dãy nhà tường vôi vàng, mái ngói nâu

Sông Hoài chạy giữa lòng khu phố cổ nhìn sang đôi bên bờ là đường Bạch Đằng với những dãy nhà tường vôi vàng, mái ngói nâu

Sông Hoài chạy giữa lòng khu phố cổ nhìn sang đôi bên bờ là đường Bạch Đằng với những dãy nhà tường vôi vàng, mái ngói nâu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *